Måndag den 05 juni 2023
 Aktuellt
 2023-06-05
  Kalender
  Golfvädret i Eksjö
  Bokningsläget
 Min Golf
  Logga in på Min Golf
 Gästinformation
  Greenfeepaket och boende
  Vägbeskrivning
  Bildspel
 Skedhults golfkrog
  Välkomna
 Info och Nyheter
  Banan
  Elit
  Tävling
  Junior
  Gamla Grabbar
  Dam o Seniora
  Pron
  Peggen
  Hcp kom.
  Extrainfo
  Anmälan kurser och
medlemsskap
  Arkiv
 
  Admin
 

Information och Nyheter från Tävlings kommittén

VIKTIGT PM - Information till klubbar och berörda N/A spelare | 2010-05-09 (10:07)
SGF vill med detta PM tydliggöra vad som gäller två viktiga områden för spelarens utveckling;
N/A licens och Instruktion amatörgolfare.

N/A LICENS 2010

Som meddelats tidigare i direktutskick till berörda registrerade N/A spelare så har SGF och PGA
tydliggjort vad som skall gälla för att få representera/spela som non amateur, N/A, spelare.

Vi vill nu påminna dig om att du måste reglera vilken tillhörighet du vill vara, N/A eller amatör.
Många har valt att re-amatörisera sig , Re-Am, men ca 800 har valt att fortsätta som N/A.
Till dig som valt att stanna kvar som N/A och som ännu inte betalt in avgiften så vill vi tydliggöra följande.

Från och med den nya versionen av GIT som kommer i juni, kommer det att framgå vem som är PGA,
N/A, N/A-Olicensierad, Re-Am och AM. Spelarens kategori kommer att synas på anmälningslistor,
startlistor och resultatlistor vilket konkret innebär att du som inte har betalt din N/A avgift inte
kommer att kunna starta i Nordea Tour tävlingar 2010 och inte heller kunna ta emot ev. prispengar,
i någon annan svensk tävling, vilket t ex innebär alla Mini Tour tävlingar.

Vi vill även göra dig och arrangerande klubb uppmärksamma på att prispengar inte får betalas ut till
N/A-olicensierad spelare, utan enbart till N/A licensierad eller PGA registrerad spelare.

Samtliga spelare i kategorin N/A skall årligen erlägga en avgift. Sista betalningsdag för N/A licensen
2010 är den 10 maj. Missa inte detta.

RIKTLINJER FÖR INSTRUERANDE AMATÖRGOLFARE

Den 1 januari 2006 tillkom en ny regel som möjliggör för en amatörgolfare att ta emot en viss
ersättning för att instruera i golf.

Tolkning och regeln som skall gälla är följande:
1) Klubb som önskar tillämpa amatörregeln 5-2b/1 måste ha en aktiv relation till en utbildad
tränare som ansvarig för verksamheten och garanterar att den amatör som skall undervisa i
golfteknik, har den kompetens som fordras.

2) Den som tar emot undervisning i svingteknik skall företrädesvis vara junior, samt ingå i en i
klubbens regi arrangerad elit- eller träningsverksamhet.

3) Den totala ersättningen till amatör som undervisar i svingteknik får årligen inte överskrida ½
prisbasbelopp.

Det är av största betydelse att detta efterlevs så att vi kan bevara den gränsdragning som, i vår
idrott, måste finnas mellan amatör och proffs.


Vi välkomnar dig till en ny fin golfsommar/Kansli

« Tillbaka

----------------------------------------------------------------

 

 Våra Websponsorer

 


Webbkamera hål 18
Webbkamera hål 9

Vädret Eksjö


Delbetala årsavgiften...

Eksj?GK,  571 96 Eksj?| Tel 0381-135 25 |  kansli @ eksjogk.se | Webmaster Kjell-Åke Wennerholm

Classic comedy films like, Three Amigos! and The Life of Brian, have seen it all. Knee-slappers like replica watches uk have also lived through the tests of time and will be remembered on any funny film-list ever made. John Hughes rolex replica uk series is an unforgettable one with things going haywire and completely out of control, making for an excellent and palatable laugh! You can replica watches uk on the net rather than going to a theater or buying a DVD for the purpose! More recent movies like replica watches and ¡®Tooth Fairy¡¯ stand as examples of the fact that comedies are now coming of age! But people are busy and cannot usually ¡®go to the movies¡¯ as is said. So, they catch rolex replica sale online, a trend that is fast becoming regular with people from all walks of society. Comedies sift out all the stress and replica watches sale from your lives, leaving behind smiles!