Lördag den 13 juli 2024
 Aktuellt
 2024-07-13
  Kalender
  Golfvädret i Eksjö
  Bokningsläget
 Min Golf
  Logga in på Min Golf
 Gästinformation
  Greenfeepaket och boende
  Vägbeskrivning
  Bildspel
 Skedhults golfkrog
  Välkomna
 Info och Nyheter
  Banan
  Elit
  Tävling
  Junior
  Gamla Grabbar
  Dam o Seniora
  Pron
  Peggen
  Hcp kom.
  Extrainfo
  Anmälan kurser och
medlemsskap
  Arkiv
 
  Admin
 


Information och Nyheter från Gamla grabbar

Matchspelet 2013
Redovisning Running Eclectic 2013
Instruktion och schema för miljöpatruller 2013

Protokoll från mötet 4 dec 2012 | 2012-12-10 (18:29)
Protokoll fört vid Gamla Grabbars möte 4 dec 2012 i bridgelokalen.
Antalal närvarande: 36 Gamla Grabbar

1. Ordförande Anders Ruthér hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
Öppnande
2. Kassören redogör det ekonomiska läget. En generell ökning med 12 %. 84 st har deltagit i seriespelet. Vid avslutningen i Åtvidaberg deltog 54 st. Vid prisutdelningen med middag på Skedhult var endast 36 GG närvarande (46 anmälda). Vid året slut finns det ca 9 500 kr i kassan (minusresultat med ca 2 500 kr). Beslutades att ej höja deltagaravgiften för seriespelet (200 kr).
Ekonomi
3. Mötet är mycket positiva till hur säsongen 2012 har skötts, dock kunde spelet varit bättre.
Utvärdering
4. Förslag inför 2013, fastställs på mötet i april
 Förslag att dela ut fler poäng (12, 10, 9 etc)
 Förslag att räkna antalet slag istället
 Ny utbildning i hjärtstartare till våren
 Anmälan till våra egna serietävlingar skall göras i GIT, alternativt ringa till kansliet.
 Planerar att första start skall vara kl. 08.00
 Matchspel som tidigare år, dock föreslås en höjning av startavgiften till 40 kr samt att angivna datum skall hållas. Om man inte kan får man lämna wo.
 Running eclectic skall genomföras enligt Johnnys förslag, ansvarig Johnny
Förslag 2013
5. GG skall i likhet med 2012 åtaga sig soprundor mm. Nytt för 2013 att även kolla bunkrar och meddela banpersonal var och vad de behöver justera. Påpekades att soptunnor på hål 11 bör bytas mot en papperskorg.
Frivilligarbete
6. Evert Lingmerth informerade om en planerad golfresa till Tyskland i mitten av april i likhet med tidigare år mer information kommer.
Golfresa
7.  Ny slopetabell från 2013
 Alla som registrerat fyra ronder får exakt tävlingshandikapp
 Protokoll skall även fortsättningsvis läggas ut på hemsidan
 Alla uppmanas att rapportera ev vildsvinsspår i anslutning till golfbanan omgående till kansliet
 De som har sk spelkort anslutet till Svenska Spel uppmanas att anmäla Eksjö GK som klubb.
Övriga frågor
8. Ingemar Johansson valdes att ingå i styrelsen för GG.
Till valberedning valdes Bertil Granman och Roger Gustafson.
Val
9. Hans H avtackade Anders R för ett bra arbete som ordförande under fem säsonger och överlämnade två kartonger varav en till Anders hustru.
Avtackning
10. Anders önskad alla en God jul och Ett Gott Nytt Golfår och förklarade mötet avslutat. Avslutning


Vid tangentbordet JusterasHans Henning Anders Ruthér
Sekreterare Ordförande


/aru

« Tillbaka
-----------------------------------------------------------------------------

 


 Våra Websponsorer

 


Webbkamera hål 18
Webbkamera hål 9

Vädret Eksjö


Delbetala årsavgiften...

Eksj?GK,  571 96 Eksj?| Tel 0381-135 25 |  kansli @ eksjogk.se | Webmaster Kjell-Åke Wennerholm

Classic comedy films like, Three Amigos! and The Life of Brian, have seen it all. Knee-slappers like replica watches uk have also lived through the tests of time and will be remembered on any funny film-list ever made. John Hughes rolex replica uk series is an unforgettable one with things going haywire and completely out of control, making for an excellent and palatable laugh! You can replica watches uk on the net rather than going to a theater or buying a DVD for the purpose! More recent movies like replica watches and ¡®Tooth Fairy¡¯ stand as examples of the fact that comedies are now coming of age! But people are busy and cannot usually ¡®go to the movies¡¯ as is said. So, they catch rolex replica sale online, a trend that is fast becoming regular with people from all walks of society. Comedies sift out all the stress and replica watches sale from your lives, leaving behind smiles!