Tisdag den 18 juni 2024
 Aktuellt
 2024-06-18
  Kalender
  Golfvädret i Eksjö
  Bokningsläget
 Min Golf
  Logga in på Min Golf
 Gästinformation
  Greenfeepaket och boende
  Vägbeskrivning
  Bildspel
 Skedhults golfkrog
  Välkomna
 Info och Nyheter
  Banan
  Elit
  Tävling
  Junior
  Gamla Grabbar
  Dam o Seniora
  Pron
  Peggen
  Hcp kom.
  Extrainfo
  Anmälan kurser och
medlemsskap
  Arkiv
 
  Admin
 

Information och Nyheter om Banan

 
Hålets index har ingenting med hålets svårighet att göra ! | 2009-04-16 (16:44)
Hur ofta har vi inte hört frågan - Hur kan 7:an ha hcp 1? 3:an är ju mycket svårare.
Många tror, helt felaktigt, att hålets hcp är ett mått på hålets svårighet.
Men det är inte det som gäller! Handicapindex, d.v.s. de olika hålens index har inget med hålets svårighet att göra.
Handicapindex har egentligen bara med matchspel att göra. Index skall sättas så attslagen i en match (var man ger och får slag) skall fördelas över banan på ett så rättvist sätt som möjligt. Och det är bara det som gäller.

Men vi tar det från början.
I begynnelse spelades golf bara som match mellan två spelare. Det dröjde då naturligtvis inte länge förrän en antagligen snål, och ganska dålig, skotte kom på att
han borde få några extra slag när han mötte bättre spelare.
De första trevande försöken med handicap på 1700-talet verkar ha fungerat så att spelaren kunde kräva att få ta ut sina slag vid behov. Det blev naturligtvis både godtyckligt och svårt att hålla reda på hur många slag som använts.
Vid mitten av 1800-talet börjar man fördela slagen jämt över banans alla hål. Det sattes ett index på varje hål. Fördelningsmetoden förfinades under 1900-talet och
grundprincipen finns kvar än i dag.
Fördelningsprincipen innebär att om handicapskillnaden mellan två spelare, som spelar match, är 10 slag skall hålens handicapindex göra att dessa slag fördelas jämt över alla banans hål. Det är speciellt viktigt att inte ha för låghandicapindex på 18:e eller 19:e hålen (som ofta blir första särspelshålet).
Handicapindex har alltså egentligen inget med hålens svårighetsgrad att göra.
Detta vad handicapindex egentligen är och skall användas till tycks under många år fallit i glömska. På de flesta klubbar och speciellt då nystartade klubbar saknas kunskap om handicapindex helt. Banarkitekterna lämnar tyvärr heller inga
anvisningar om handicapindexering av nybyggda hål. På klubbarna har man sedan blandat ihop index med hålens svårighetsgrad och försökt uppskatta och sätta index
efter svårighet. Det blev ofta så att den som fick uppdraget att snabbt ta fram och trycka upp klubbens första scorekort helt enkelt bestämde vilka hål som var svårast
för honom. När sedan de påkostade, eleganta teeskyltarna satts på plats är handicapindexering klar – för alltid! Debatten i klubbhuset om vilket hål som är
”svårast” rullar sedan på, år efter år.
Det omöjliga med att bestämma vilka hål som är svåra och vilka som är lätta framstår ganska klart när man frågar – svårt för vem?
Omfattande statistik visar att för 36-handicaparen är ett par 3 hål ett ganska lätt hål,
men för scratchspelaren är det oftast ett av banans svåraste hål. Skall hålet då bedömas som lätt eller svårt?
Ett par 5 hål är en given birdiechans för scratchspelaren, medan det för 36-handicaparen ger oanade möjligheter till misslyckanden. Skall hålet då bedömas som
lätt eller svårt?
Nej, glöm det med lättaste och svåraste hål.
Den riktiga fördelningsprincipen för hålens handicapindex, som egentligen aldrig tagits bort – bara glömts bort, aktualiserades åter för några år sedan när det nya
EGA-handicap systemet antogs. Där (i bilaga 1) finns tydliga anvisningar om hur hålen skall indexeras.
Gamla banor behöver inte indexera om men alla nya banor indexeras efter det nya systemet liksom gamla när man vid något tillfälle ändå ser över hålens index.
Nu protesterar säkert någon och påpekar att index ju används när man beräknar poängen i poängbogey också och då är det väl viktigt att man har slag på de
svåraste hålen. Det är ett riktigt påpekande men inget man skall ta någon som helst hänsyn till enligt EGA-handicapreglerna. I praktiken spelar det ju faktiskt inte någon
roll var man har slag. Får man på två olika hål 2+ 2 poäng med viss index eller 1+ 3 poäng med annat index så blir ju resultatet det samma.
För att kontrollera om fördelningen av handicapslagen påverkar poängbogeyresultatet utförde engelska golfförbundet statistiska bearbetningar av över 30.000 golfrundor.
Hur handicapindexen än omfördelades hittade man inte något statistiskt samband.
En felaktigt gjord handicapindexering leder tyvärr ofta till att matchspel med handicap blir ointressant. Se efter på din hemmaklubb! Kommer det en klunga med låga
handicapindex på några närliggande hål? Har hålen 1 och 18 låga handicapindex?
Har par 3 hålen mycket höga index? I så fall är det hög tid att klubben ser över sin handicapindexering och åter gör matchspel till den härliga och snabba tävlingsform
den skall vara.
Bestämmelserna om hur handicapslagen skall fördelas finns i ”Spel- och
Tävlingshandbok med Handicapregler 2008-2011”, och där i Handicapreglernas
Bilaga 1. Bestämmelserna används av alla golfförbund i Europa som är anslutna till
EGA-handicapen.

/BK

« Tillbaka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 


 Våra Websponsorer

 


Webbkamera hål 18
Webbkamera hål 9

Vädret Eksjö


Delbetala årsavgiften...

Eksj?GK,  571 96 Eksj?| Tel 0381-135 25 |  kansli @ eksjogk.se | Webmaster Kjell-Åke Wennerholm

Classic comedy films like, Three Amigos! and The Life of Brian, have seen it all. Knee-slappers like replica watches uk have also lived through the tests of time and will be remembered on any funny film-list ever made. John Hughes rolex replica uk series is an unforgettable one with things going haywire and completely out of control, making for an excellent and palatable laugh! You can replica watches uk on the net rather than going to a theater or buying a DVD for the purpose! More recent movies like replica watches and ¡®Tooth Fairy¡¯ stand as examples of the fact that comedies are now coming of age! But people are busy and cannot usually ¡®go to the movies¡¯ as is said. So, they catch rolex replica sale online, a trend that is fast becoming regular with people from all walks of society. Comedies sift out all the stress and replica watches sale from your lives, leaving behind smiles!